درباره ما

  • Home
  • /
  • درباره ما

مهیج ترین بازی برای جوانان و بزرگسالان


اتاق فرار (Scape Room) یک بازی تیمی است که ماهیتی معماگونه داشته و شما با استفاده از هوش فردی و جمعی (تیم ۵ تا ۱۰ نفره) طی یک ساعت با دقت در اطراف و جزئیات محیط، نشانه ها را دنبال کرده و سر نخ هایی برای فرار پیدا می کنید.

این بازی در کل دنیا طرفداران زیادی دارد و قطعا برای شما نیز ساعتی پر از هیجان را در دل تاریخ به وجود می آورد.

JOHN SMITH

Project Manager

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Michael Dennis

Creative Director

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Sarah Michelle

Creative Staff

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Katty Wilson

Project Manager

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.