تماس با ما

  • Home
  • /
  • تماس با ما

ارسال پیام برای مدیر

تماس با ما

آدرس: انتهای بلوار امام رضا – ساختمان مرکزی ترمینال مشهد – شهربازی سرزمین بازی ها
ساعت کاری: شنبه تا جمعه – ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
توجه: فقط پارکینگ وسیع غربی رایگان است که در انتهای امام خمینی ۸۶ (یا ابتدای امام رضای ۶۹) قرار گرفته